وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Ve men câhede fe innemâ yucâhidu li nefsihî, innallâhe le ganiyyun anil âlemîn(âlemîne).

Ve kim cihad ederse, o taktirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, âlemlerden müstağnidir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur).

1.ve men: ve kim
2.câhede: cihad etti
3.fe: o zaman, o taktirde
4.innemâ: sadece
5.yucâhidu: cihad eder
6.li nefsi-hi: onun (kendi) nefsi için
7.inne allâhe: muhakkak ki Allah
8.le: mutlaka, muhakkak
9.ganiyyun: ganîdir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur
10.anil âlemîne (an el âlemîne): âlemlerden

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm


Allah’ın hiçbir âlemden, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün âlemleri Kendisi yaratmıştır.

Kim cihad ederse nefsi için cihad eder. Burada kişinin nefs tezkiyesi yapması murad ediliyor. Nefs tezkiyesi yapan kişi nefsini kurtaran kişidir. O kişinin ruhunu Allah, Kendisine ulaştırdığı zaman nefsinin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Bu, kişinin dünya hayatının yarısından fazlası mutlulukla geçecek demektir. “Kişi ruhunu Allah’a ulaştırdığı zaman” demiyoruz. “Allah, kişinin ruhunu Kendisine ulaştırdığı zaman” diyoruz. Çünkü Allah’ın sözü var: Kim Allah’a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka Kendisine ulaştıracaktır (Ankebût-5).

Şûrâ-13’te Allahû Tealâ diyor ki:

42/ŞÛRÂ-13Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).

(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).Allah’a ulaşmayı dileyen herkesi Allahû Tealâ, mutlaka Kendisine ulaştırır.