74/MUDDESSİR-56

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

Ve mâ yezkurûne illâ en yeşâallâh(yeşâallâhu), huve ehlut takvâ ve ehlul magfireh(magfireti).

Allah’ın dilediğinden başkası O’nu zikredemez. O (O’nun dilediği kimse), takva sahibidir ve mağfiret ehlidir (günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir).

Kelime kelime anlamı
1.ve mâ yezkurûne: ve zikredemez
2.illâ: den başkası
3.en yeşâe allâhu: Allah’ın dilemesi
4.huve: o
5.ehlu: ehil, sahip
6.et takvâ: takva
7.ve ehlu: ve ehil, sahip
8.el magfireti: mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi)

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ancak Allah’ın dilediği kişi Allah’ı zikredebilir. O kişi takva sahibidir ve mürşidine tâbî olduğu zaman kendisine mağfiret edilmiş, yani günahları sevaba çevrilmiş kişidir.